Realizované projekty

Projekt Instalace FVE - Maso - Třebovle s.r.o.

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004735 je spolufinancován Evropskou unií.

Vybudování fotovoltaické elektrárny pro vlastní potřebu v Maso - Třebovle s.r.o..

Projekt je zaměřen na opatření, které zajistí využívání elektrické energie z obnovitelných zdrojů a sníží tak spotřebu nakupované elektrické energie vyráběné s vysokým negativním dopadem na životní prostředí.